Skills Cymru

Darlun Teg o’r Diwydiant Technoleg yng Nghymru

Ymwelodd y ESTnet Genhedlaeth Nesaf â SgiliauCymru i ddangos pobl ifanc Cymru yn union pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y diwydiannau technoleg. Cymerwch olwg ar y fideo o'r digwyddiad i gael blas o'r hyn sydd ar gael.

 Video Skills

 

Os hoffech wybod mwy am yrfa yn y diwydiant technoleg yng Nghymru, edrychwch ar wefan ESTnet Genhedlaeth Nesaf i gael gwybodaeth am rai o'r swyddi y gallwch anelu atynt, lle y gallwch gael y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen, y profiad gwaith , ac i weld astudiaethau achos o bobl ifanc sydd yn gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd.