nesaf Cenhedlaeth

Beth Nesaf?

whatnext

Gallai prentisiaethau, cyrsiau galwedigaethol neu brifysgol i gyd eich helpu i ennill y sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol ar gyfer gyrfa mewn technolegau electronig a meddalwedd.

Prentisiaethau

Os hoffech chi ddechrau eich gyrfa ar unwaith a dysgu wrth ennill cyflog, yna efallai mai prentisiaeth yw'r ffordd ymlaen i chi. Edrychwch ar wefan Gyrfa Cymru i gael gwybod mwy am apprenticeships in Wales , gan gynnwys y swyddi gwag. cyfredol

Coleg

Mae colegau yng Nghymru yn cynnig pynciau lefel A a chymwysterau eraill mewn pynciau sy'n gysylltiedig â thechnoleg, yn ogystal â phrentisiaethau. Edrychwch ar y wefan Colegau Cymru i weld beth sydd ar gael ble rydych yn byw.

Prifysgol

Mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnig cyfleusterau ac addysgu gwych i'ch helpu i gael gradd wych mewn pynciau sy'n gysylltiedig â thechnoleg. Edrychwch ar eu gwefannau i gael manylion pellach.

Prifysgol Aberystwyth
Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor
Ysgol Gyfrifiadureg Prifysgol Bangor
Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Ysgol Reoli Caerdydd (gan gynnwys cyfrifiadura)

Prifysgol Caerdydd
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd
Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Abertawe
Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe
Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru
Cyfrifiadureg Prifysgol De Cymru
Peirianneg Electronig a Thrydanol Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol
Ysgol Cyfryngau Digidol Abertawe
Ysgol Logisteg a Pheirianneg Gweithgynhyrchu

Mae hefyd yn bwysig cael y cyngor cywir. Gallwch siarad â Gyrfa Cymru , eich athrawon, ffrindiau a rhieni. Efallai bod rhywun yr ydych yn ei adnabod yn gweithio ym maes electroneg neu dechnolegau meddalwedd - gwnewch yn siŵr eich bod yn eu holi!